Department of Microbiology

Email Alert RSS Feed

 

General Information
Name:
Department of Microbiology  
    in the Faculty of:
Tel:
2255 4892
Fax:
2855 1241
Address:
Key People
Head
2255 4670

Henry Fok Professor in Infectious Diseases; and Professor: Chair of Infectious Diseases
2255 4892
RP - Teaching List, Current
TermCodeClassTitleTeachers
2016-17 Semester 1BPHM21151AMicrobiology and Immunology
Ng, Sze Park
Tsang, Yuen Wo Warren
Wang, Kin Fong Teresa
2017-18 Semester 1MICR6007FAInfectious Diseases Updates III
2014 S2PATH6200FAClinical and Molecular Pathology, Haematopathology, and Immunology
Chan, Yuk Tat Eric
Ip, Wai Ki
Lau, Wai Fong
Leung, Yuk Yan Rock
Shek, Wai Hung Tony
Wan, Shek Kong Thomas
Yip, Sze Fai
Yip, Tak Chun Timothy
Yuen, Siu Tsan
2016-17 Semester 1MICR6100FAMedical Microbiology
2015-16 Semester 1BCHM4608FAFundamentals of Diagnosis
Au, Yuen Ling Elaine
Tam, Sidney
2017-18 Semester 2PATH67002ARecent Advances in Cancer Biology
2016-17 Semester 2BIOL34092ABusiness aspects of biotechnology
2014 S2BIOL21022ABiostatistics
2013 S2BIOL33072ABiotechnology industry
2017-18 Semester 1PATH6200FAClinical and Molecular Pathology, Haematopathology, and Immunology and Clinical Cytology
Chan, Yuk Tat Eric
Ip, Wai Ki
Lam, Chun Kit Clarence
Leung, Yuk Yan Rock
Lin, Xiang
Ma, Shiu Kwan Edmond
Shek, Wai Hung Tony
Wan, Shek Kong Thomas
Wang, Xiaohui
Yip, Sze Fai
Yip, Tak Chun Timothy
Yuen, Siu Tsan
Loading Content...Please Wait!
Loading Content...Please Wait!
Loading Content...Please Wait!
Loading Content...Please Wait!
Loading Content...Please Wait!
Loading Content...Please Wait!
Loading Content...Please Wait!
Loading Content...Please Wait!
Loading Content...Please Wait!